Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Etyki Słowa powstało w 2008 roku.

Celami Stowarzyszenia:

  • propagowanie etycznych zachowań językowych, kształtowanie wrażliwości na etykę słowa,
  • popularyzowanie wiedzy na temat języka w działaniu, w tym relacji między językiem a rzeczywistością, możliwości perswazyjnego wykorzystania języka, związku między językiem a postawami ludzkimi, sposobami ujawniania się przekonań i emocji w języku, wartościowania w wypowiedziach, obecności ideologii w wypowiedziach, agresji językowej, sposobów wykorzystania języka w działalności społeczno-politycznej i innych kwestii mieszczących się w szeroko rozumianych ramach etyki słowa,
  • podejmowanie działań na rzecz obrony społeczeństwa przed manipulacją (perswazją nieuczciwą, traktującą odbiorcę wypowiedzi jako narzędzie do uzyskania pozakomunikacyjnego celu), indoktrynacją, agresją językową i innymi negatywnymi działaniami słownymi” (§ 5. Statutu Stowarzyszenia).

Kontakt

Stowarzyszenie Etyki Słowa

Kościeleckich 8, pok. 22, 
85-033 Bydgoszcz
Katedra Dziennikarstwa Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW
tel. 52 348 78 21
NIP: 5542830692
REGON: 340549346

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Laskowska
e-mail: elaskows@ukw.edu.pl

Stowarzyszenie Etyki Słowa
pl. Kościeleckich 8, pok. 22, 85-033 Bydgoszcz
Katedra Dziennikarstwa Nowych mediów i Komunikacji Społecznej UKW